شتاب در روند انتقال زندان‌ها به خارج از شهر با اجرای مولدسازی

با تفاهم وزارت اقتصاد و سازمان زندان‌ها تحقق می‌یابد؛

مولدسازی دارایی‌های مازاد سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

تفاهمنامه‌ همکاری به منظور تسریع در اجرای قانون انتقال زندان‌ها و مراکز اقدامات تامینی و تربیتی به خارج از شهرها از طریق مولدسازی دارایی‌های مازاد سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با هماهنگی وزارت دادگستری بین وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور منعقد شد.

مراسم امضای این تفاهم نامه با حضور “سید احسان خاندوزی” وزیر امور اقتصادی و دارایی، “امین‌حسین رحیمی” وزیر دادگستری و “غلامعلی محمدی” رئیس سازمان زندان ها در بیست و دوم آبان ماه در وزارت اقتصاد برگزار شد.

وزیر دادگستری، امضای این تفاهمنامه و تفویض اختیار مولدسازی دارایی‌های مازاد سازمان زندان‌ها را موجب تسریع در انتقال زندان‌ها به خارج از شهر دانست.

رحیمی اظهار کرد: سال‌هاست که طبق قانون و به نام ضرورت، زندان‌های داخل شهرها باید به خارج از شهرها منتقل شوند اما این امر مستلزم آن است که سازمان زندان‌ها بتواند محلی را فراهم کند تا زندانیان خود را آنجا مستقر کند و پس از آن بتواند کار انتقال را انجام دهد.

وی افزود: از سویی طبق قوانین و مقررات اگر بخواهیم چیزی را بفروشیم باید پول حاصل از فروش آن را به خزانه واریز کنیم و عملاً یک دور ایجاد می‌شد و به هیچ وجه قابل انجام نبود؛ چراکه زندان را نمی‌توان تخلیه کرد و از آنطرف باید بفروشیم و پول آن را به خزانه واریز کرده و بعداً برویم و پول را بگیریم.

رحیمی ادامه داد: با مصوبه مولدسازی و ابتکاری که دکتر خاندوزی وزیر اقتصاد و دکتر رحمتی رییس سازمان خصوصی‌سازی به کار گرفته‌اند، قرار شد که سازمان زندان‌ها با سازمان خصوصی‌سازی به عنوان دستگاه متولی مولدسازی، اقدامات مقدماتی را انجام دهند‌.

وی افزود: اختیارات این کار به خود سازمان زندان‌ها تفویض شد که کارهای کارشناسی، قیمت‌گذاری، تفاهم با دستگاه‌های دیگر برای ساخت زندان، ارزش‌افزایی و نهایتاً به‌صورت تهاتر یا معاوضه یا خرید، آن هم همزمان که اقدامات واگذاری انجام می‌شود، از آن طرف هم کارها به شکلی پیش رود که زندان‌ها قابل انتقال شوند.

غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نیز در این باره گفت: ظرفیت مولدسازی اموال و دارایی‌های دولت فرصت بسیار مناسبی است برای اینکه ما بتوانیم از این ظرفیت برای انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها اقدام کنیم.

وی خاطر نشان کرد: این ابتکار بسیار خوبی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصی‌سازی بود که در نهایت موجب تسریع در پیشرفت کار خواهد شد.