سوابق اجرایی

 

·        نماینده دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی

·        نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

·        رئیس کمیسیون تولید و کسب و کار مجلس

·        عضو هیات مقررات زدایی و تسهیل محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی

·        رئیس کارگروه مقابله با تحریم‌ها مجلس شورای اسلامی

·        دبیر شورای اقتصادی صدا و سیما

·        عضو هیئت اندیشه ورز با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی

·        عضو شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی

·        استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

·        مدیر گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی

·        نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس در کمیسیون تلفیق قانون برنامه ششم توسعه

·        مدیر کل اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس

·        معاون دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس

·        ۱۰ سال حضور در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی به عنوان کارشناس

·        کارشناس اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

·        مدیر شرکت دانش بنیان حسنا، پژوهشکده دانشگاه صنعتی شریف

·        عضو هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت